Gala Kultury – Lublin 2013 to nowe przedsięwzięcie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Na uroczystość zostały zaproszone instytucje kultury  i szkoły z terenu województwa lubelskiego m. in. II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Gala odbyła się 25 czerwca 2013 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
1

Gala Kultury rozpoczęła się od otwarcia wystawy „Złote ręce”, w czasie której środowiska twórcze z poszczególnych powiatów prezentowały swój dorobek m. in. malarstwo, rzeźbę i rękodzieło artystyczne. W ramach wystawy MDKF „Iluzjon”, działający przy II LO w Krasnymstawie, przygotował stoisko prezentujące przedsięwzięcia filmowe klubu.
Druga część uroczystości to koncert galowy, w którym udział wzięli m.in. laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Międzywojewódzkiego Konkursu Poezji i Prozy Ludowej, Amatorskiego Ruchu Artystycznego Seniorów, laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu czy Konkursów Piosenki Zagranicznej. W czasie koncertu galowego odbył się także pokaz multimedialny Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon” . 
Uczestnicy Gali Kultury – Lublin 2013 zostali uhonorowani przez Marszałka Województwa dyplomem i honorowym tytułem „Artysta Lubelszczyzny”.