Maraton filmowy „Inspiracje z Filmoteką Szkolną”, zorganizowany w ramach zadania „Edukacja filmowa Iluzjon”, odbył się z 27 na 28 listopada 2015 r. w II LO w Krasnymstawie w Pracowni Filmoteki Szkolnej. W maratonie wzięli udział uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie wraz z opiekunem panią Lucyną Bubicz-Żynkowską oraz uczniowie z I LO i II LO a także nauczyciel z II LO pani Elżbieta Kargul.Spotkanie zostało zorganizowane przez lokalną liderkę Ewę Magdziarz w celu popularyzowania Filmoteki Szkolnej i edukacji filmowej. Maraton rozpoczął się od wprowadzenia, czyli zaprezentowania pracowni i strony Filmoteki Szkolnej, programu spotkania oraz filmów związanych z historią kina: „100 lat w kinie” Pawła Łozińskiego i „Wyjście na jaw robotników kina z fabryki snów” Michała Dudziewicza. W pierwszej części pokazane zostały filmy z programu „Filmowe lekcje wychowawcze”: „Ubierz mnie” Małgorzaty Goliszewskiej, „Nuggets” Andreasa Hykade, „Kibic” Bena Adlera, „Def” Iana Clarka i „Dzieci dzwonią” Andrzeja Mańkowskiego. Druga część maratonu dotyczyła filmów z Filmoteki Szkolnej, które pokazywały uniwersalne historie: „Syzyf” Zdzisława Kudły, „Fotel” Daniela Szczechury,„Urząd” Krzysztofa Kieślowskiego, „Wszystko może się przytrafić” Marcela Łozińskiego, „Ojciec” Jerzego Hoffmana. Trzecia część zawierała „Przeboje Filmoteki Szkolnej”, czyli Rejs” Marka Piwowskiego i „Seksmisję” Juliusza Machulskiego. Część czwarta - „Problemy współczesności w Filmotece Szkolnej” - zawierała m. in. filmy „Krótka historia jednej tablicy” Feliksa Falka i „Ćwiczenia warsztatowe” Marcela Łozińskiego. Filmy poprzedzone były prelekcjami liderki Ewy Magdziarz, która prowadziła także dyskusje po filmach. Rozmowę na temat formy eksperymentalnej „Ubierz mnie” prowadzili uczniowie klasy I A Ilona Kalamon i Paweł Piątkowski. Po obejrzeniu cyklu „Filmowe lekcje wychowawcze” uczniowie żywo dyskutowali o problemach ważnych dla młodych ludzi: o relacjach w grupie, o przemocy, profilaktyce uzależnień i planowaniu przyszłości. Po projekcjach w ramach kolejnych części rozmawiano m. in. o inspiracji mitami, o problemach rywalizacji, współpracy, żądzy władzy oraz jej absurdach, o śmierci, przemijaniu, konfliktach między rodzicami i dziećmi a także o komunikacji międzypokoleniowej. Młodzież odkrywała w „Rejsie” absurdy PRL-u, w „Seksmisji” natomiast obraz filmowej antyutopii. „Krótka historia jednej tablicy” pozwoliła w wielkim skrócie poznać losy biało-czerwonej tablicy z napisem „Solidarność” a „Ćwiczenia warsztatowe” pokazały, w jaki sposób za pomocą montażu można manipulować widzem. Uczniowie zwracali uwagę na prostotę formy, która pozwoliła ukazać skomplikowane problemy. Na zakończenie uczestnicy maratonu otrzymali materiały promujące Filmotekę Szkolną, przekazane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Po jedenastu godzinach maratonu nadszedł czas na podsumowanie. W ankiecie uczniowie wysoko oceniali dobór filmów, które skłoniły ich do wyrażania opinii na tak różne tematy. Spotkanie podobało im się,  ponieważ pozwoliło na integrację uczniów z różnych szkół. Pisali, że chętnie wzięliby udział w kolejnych maratonach, w konkursie filmowych czy w warsztatach. Filmy najczęściej wymieniane w ankiecie to: „Wszystko może się przytrafić”, „Rejs”, „Seksmisja”, Syzyf” i „Kibic”.  Oby stały się one inspiracją do wykonania ciekawych prac na XIV Powiatowy Konkurs Filmowy organizowany przez II LO.

Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lokalny lider Filmoteki Szkolnej