Pierwszy etap VII Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej we wszystkich szkołach w Polsce odbył się 21 listopada 2022 r. Olimpiada jest organizowana przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny. Temat przewodni VII edycji Olimpiady to „Między filmem dokumentalnym a fabułą”. W zmaganiach w II LO wzięło udział 7 uczniów: Filip Galan (IV B), Małgorzata Adamska, Gabriela Basińska, Natalia Drygasiewicz, Kornelia Kisiel, Amelia Padzińska i Kamil Cegłowski  (II A). Uczniowie przygotowywali się do Olimpiady na zajęciach MDKF „Iluzjon”, edukacji filmowej oraz on-line, korzystając z materiałów udostępnionych przez organizatorów. Skład Komisji Szkolnej to: p. Ewa Magdziarz (przewodnicząca), p. Ewa Żelazko i p. Andrzej Ziarko.

I etap polegał na wykonaniu przez uczestników testu na platformie internetowej. Uczniowie mieli 50 minut na rozwiązanie testu: 30 minut na pytania zamknięte i 20 minut na pytania otwarte. Test składał się z 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz 20 otwartych. Zakres tematyczny obowiązujący na wszystkich etapach to: rodzaje i gatunki filmowe, środki filmowego wyrazu, główne nurty i kierunki w polskim kinie, polskie kino dokumentalne, wybitni twórcy polskiego i światowego kina, festiwale filmowe i ich polscy laureaci, przemysł filmowy, box office, instytucje finansujące polską twórczość filmową, zawody filmowe i etapy powstawania filmu, polski film o sztuce, rodzaje i gatunki dziennikarskie, osobowości polskiego dziennikarstwa, komunikacja w social media – język, zachowania, kultura. W Informatorze można przeczytać, że „Olimpiada to jedyna tego rodzaju interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności sytuowania dzieł z dorobku kultury polskiej w stosownych kontekstach”.
Informator VII Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
Tekst: Ewa Magdziarz - opiekun MDKF „Iluzjon”
Zdjęcia: Ewa Żelazko, Filip Galan