Warsztaty „Alfabet kina” odbyły się online 10 grudnia 2021 r. w Pracowni Filmoteki Szkolnej w ramach zajęć Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon”, działającego przy II LO w Krasnymstawie i KDK. Zostały one zorganizowane przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny w ramach programu Filmoteka Szkolna. Warsztaty edukacyjne prowadził filmoznawca p. Konrad Pronobis. Koordynatorem zajęć  był przedstawiciel FINA p. Krzysztof Szewczyk.

Uczniowie z „Norwida” z kl. I A, uczestniczący w zajęciach, poznali zasady klasyfikacji filmów – podział na rodzaje i gatunki filmowe. Wykonali ćwiczenia polegające na rozpoznawaniu gatunków filmowych na przykładach kadrów z filmów, m. in.: „Miasto 44”, „Potop”, „Przeminęło z wiatrem”, „Dziecko Rosemary”, „Psychoza”, „Ojciec chrzestny”. Uczestnicy zajęć obejrzeli fragment filmu „Seksmisja” (Filmoteka Szkolna - Lekcja 53: Filmowe antyutopie), następnie w grupach wykonali plakat do filmu Juliusza Machulskiego. W kolejnej części warsztatów prowadzący przedstawił informacje dotyczące kina autorskiego i zaprezentował fragment filmu „Ucieczka z kina „Wolność” w reż. Wojciecha Marczewskiego (Filmoteka Szkolna - Lekcja 19: Między fikcją a rzeczywistością). Zaproponował także wykonanie ćwiczenia związanego z tematyką filmu, polegające na wymyśleniu scenki rozgrywającej się w kinie. Na zajęciach odbyła się również rozmowa dotycząca dokumentów na przykładzie filmów „Usłyszcie mój krzyk” Macieja Drygasa (Filmoteka Szkolna - Lekcja 12: Zapisy przeszłości) oraz „Wszystko może się przytrafić” w reżyserii Marcela Łozińskiego (Filmoteka Szkolna - Lekcja 8: Metafory prawdy). Pan Konrad Pronobis przekazał także materiały pomocnicze zawierające charakterystykę planów filmowych. Następnie uczniowie rozpoznawali plany filmowe na podstawie kadrów.
Zajęcia, zorganizowane w ramach Filmoteki Szkolnej, dały uczniom podstawy wiedzy o kinie. Pomogą one uczestnikom warsztatów w świadomym odbiorze tekstów kultury, jakimi są filmy. Pozwolą również wykorzystać wiedzę związaną z filmami w edukacji szkolnej.
Zdjęcia i tekst:
Ewa Magdziarzopiekun MDKF „Iluzjon”, liderka Filmoteki Szkolnej