Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej jest organizowana przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny. W Informatorze można przeczytać, że „Olimpiada to jedyna tego rodzaju interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności sytuowania dzieł z dorobku kultury polskiej w stosownych kontekstach”. Temat przewodni V edycji Olimpiady to „Kino i twórcy patrzą w lustro: autotematyzm i autobiografizm”.
 


Pierwszy etap V Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej we wszystkich szkołach w Polsce odbył się 19 listopada 2020 r. W zmaganiach w II LO wzięło udział 3 uczniów: Aleksandra Roman (I A), Zuzanna Kołyga (II B) oraz Jan Oleszczuk (II C), którzy przygotowywali się do Olimpiady na zajęciach MDKF „Iluzjon”, prowadzonych także on-line. Skład Komisji Szkolnej to: Ewa Magdziarz (przewodnicząca), Andrzej Ziarko i Ewa Żelazko. I etap polegał na wykonaniu przez uczestników testu na platformie egzaminacyjnej. Uczniowie mieli 45 minut na rozwiązanie testu składającego się z 60 pytań jednokrotnego wyboru. Zakres tematyczny obowiązujący na wszystkich etapach to m. in.: rodzaje i gatunki filmowe, środki filmowego wyrazu, główne nurty i kierunki w polskim kinie, polskie kino dokumentalne, wybitni twórcy polskiego i światowego kina, festiwale filmowe i ich polscy laureaci, przemysł filmowy, instytucje finansujące polską twórczość filmową, zawody filmowe i etapy powstawania filmu, autotematyzm i autobiografizm w kinie polskim, rodzaje i gatunki dziennikarskie, osobowości polskiego dziennikarstwa, komunikacja w social media – język, zachowania, kultura.
Informator V Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
Poradnik dla uczniów i nauczycieli