6. Filmowa Gra Miejska została zorganizowana przez II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie 12 czerwca 2019 r. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Filmoteka Szkolna. Akcja!” we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym i Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
102

Pani Anna Antyga – dyrektor II LO i pani Ewa Magdziarz – lider Filmoteki Szkolnej, organizator FGM powitały nauczycieli i uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie, Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, Szkoły Podstawowej w Jaślikowie oraz z II LO w Krasnymstawie. Uczniowie Maja Czajka z kl. IIB i Piotr Burak z IA zaprosili uczestników do gry - w sumie około 60 osób. Proponowane zadania miały na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej, adaptacji filmowych oraz filmów z letnich projektów, dlatego w tej edycji FGM uczestnicy udali się z Filmoteką Szkolną szlakiem „Kręćmy Film!”. Do gry wybrane zostały filmy z Filmoteki Szkolnej, m. in. „Zdjęcia próbne”, „Wszystko może się przytrafić” oraz adaptacje filmowe literatury: „Syzyf”, „Wesele”, „Lawa”, „Popiół i diament”, „Brzezina”, „Łagodna”, „Pan Tadeusz. Księga I. Gospodarstwo”, „Ziemia obiecana”. Filmowa Gra Miejska, która trwała od 10.00 do około 13.30, służyła nie tylko edukacji, ale także integracji uczniów ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego i Krasnegostawu. Od punktu do punktu uczestników kierowali uczniowie z „Norwida” wcielający się w rolę organizatorów letniego projektu. Poszczególne punkty znajdowały się w II LO, Krasnostawskim Domu Kultury, Młodzieżowym Domu Kultury, Powiatowej Bibliotece Publicznej, Muzeum Regionalnym oraz na krasnostawskim Rynku. Uczestnicy gry filmowej mieli do wykonania 8 zadań: odpowiadali na pytania na podstawie fragmentów z filmu „Zdjęcia próbne”, z pociętych kawałków plakatów filmów „Jestem tu”, „Królewna”, „To, czego nie widać” i „Koniunkcja” układali całe plakaty, szukali rekwizytów z filmów z letnich projektów „Kręćmy film!”, szukali pomysłów na film, pisali fragmenty scenariusza filmu, który będzie realizowany w lipcu 2019 r., ćwiczyli układy taneczne, kompletowali książki i ich adaptacje filmowe, wykonali projekty plakatów na 4. Festiwal „Kręćmy film!” lub do filmu „Maska”, który być może będzie realizowany w czasie 9. edycji letniego projektu. Filmowa Gra Miejska zakończyła się wykonaniem tanecznego układu dyskotekowego pod kierunkiem uczennic z kl. IIB. Następnie lider Filmoteki Szkolnej p. Ewa Magdziarz i uczennice z kl. IIA i IA wręczyły dyplomy i nagrody najlepszym zespołom. Pierwsze miejsce zdobył zespół ze Szkoły Podstawowej w Jaślikowie, II miejsce zajęli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie. Trzecią nagrodę ex aequo zdobyły dwa zespoły uczniów z II LO w Krasnymstawie. Odbyła się także loteria, w której wzięli udział pozostali uczestnicy filmowej zabawy. Natomiast p. Agnieszka Kostrzanowska, p. Teresa Berbeć oraz p. Anna Kucharczyk otrzymały materiały edukacyjne. Nagrody zostały przekazane przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie oraz Urząd Miasta Krasnystaw. Na zakończenie nie zabrakło także podziękowań dla uczestników i opiekunów. Za organizację odpowiadała p. Ewa Magdziarz, którą wspomagali uczniowie z II LO z kl. IA, IB, IIA, IIB oraz absolwent naszej szkoły. W organizację włączyły się także p. Dorota Mąka, p. Beata Pasik i p. Katarzyna Smerdel. W przygotowaniu dekoracji pomagali p. Joanna Szufnara oraz p. Henryk Huba. W czasie Filmowej Gry Miejskiej realizowany był reportaż filmowy przez uczniów z II LO należących do MDKF „Iluzjon”.

Lista uczniów – animatorów 6. Filmowej Gry Miejskiej
Opracowanie graficzne plakatu i karty na FGM: p. Dorota Mąka
Zdjęcia: p. Ewa Magdziarz, p. Ewa Żelazko
Kamera: MDKF „Iluzjon” – Andrzej Szałaj, Aleksandra Węcławek, Marcin Rudzki
Sprzęt nagłaśniający: Paweł Kurek
Tekst: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”, lider Filmoteki Szkolnej