Warsztaty dla nauczycieli i uczniów „Inspiracje Filmoteką Szkolną – projekt filmowy” zostały zorganizowane przez liderkę Filmoteki Szkolnej Ewę Magdziarz w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zajęcia odbyły się 23 listopada 2018 r. w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. W Pracowni Filmoteki Szkolnej z aktorem i reżyserem Grzegorzem Emanuelem spotkali się nauczyciele: p. Teresa Berbeć, p. Małgorzata Pomijan i p. Bożena Mitura oraz absolwenci II LO – studenci uczelni lubelskich: Ilona Kalamon, Katarzyna Kurek i Karol Sawczuk. W warsztatach wzięli udział także uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej oraz uczniowie szkół krasnostawskich: Szkoły Podstawowej nr 3 i II LO – w sumie 51 osób.
19

Spotkanie miało na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej, przygotowanie uczniów do udziału w szkolnych projektach filmowych i w XVII Powiatowym Konkursie Filmowym „Inspiracje Filmoteką Szkolną”. Zajęcia rozpoczęły się od obejrzenia i analizy fragmentów filmu Andrzeja Wajdy „Popiół i diament”, który znajduje się w zasobach Filmoteki Szkolnej. Uczestnicy warsztatów analizowali filmowe środki stylistyczne służące budowaniu atmosfery w filmie. Zwrócili uwagę na scenografię, rekwizyty, muzykę, charakteryzację, grę aktorów, a szczególnie na postać Maćka Chełmickiego wykreowaną przez Zbigniewa Cybulskiego. Kolejne ćwiczenie to opracowanie własnej wersji scenariusza – dopisanie dalszego ciągu do fragmentów filmu pokazanych na początku warsztatów. Liderzy poszczególnych grup prezentowali efekty pracy zespołowej. Okazało się, że wiele pomysłów uczniów zgadzało się z wersją reżyserską. Uczestnicy warsztatów odczytali także symboliczne znaczenie scen ukazanych w obejrzanych fragmentach. Natomiast Grzegorz Emanuel podkreślił uniwersalizm problemów i postaw ukazanych w „Popiele i diamencie”.
Następna część spotkania poświęcona była analizie materiałów zrealizowanych na potrzeby projektu „Nasz Norwid” – filmu promującego II LO. Prowadzący i uczestnicy warsztatów przeanalizowali scenariusze przygotowane przez uczniów, zwracając uwagę na występujące w nich niespójności oraz zalety. Następnie odbyła się dyskusja dotycząca materiału filmowego przygotowanego i nagranego przez uczniów należących do MDKF-u: Aleksandrę Węcławek, Marcina Rudzkiego, Pawła Kurka i Andrzeja Szałaja z pomocą absolwenta naszej szkoły – studenta Politechniki Lubelskiej Bartłomieja Magdziarza. Grzegorz Emanuel przypomniał uczestnikom warsztatów cechy charakterystyczne dla filmów reklamowych. Udzielił wszechstronnych rad ekipie filmowej, podkreślając rolę pomysłu, scenariusza, ekranowej prawdy, a także emocji. Uczniowie z II LO z uwagą słuchali także uczniów ze szkół podstawowych, którzy przedstawiali swoje propozycje na ciekawą promocję szkoły. Wskazówki i ćwiczenia warsztatowe na pewno pomogą nauczycielom i uczniom w realizacji ciekawych prac filmowych nie tylko na XVII Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną. Na zakończenie uczniowie II LO i p. Ewa Magdziarz podziękowali Grzegorzowi Emanuelowi za prowadzenie warsztatów i wieloletnią współpracę z „Norwidem”.
Zdjęcia: Ewa Magdziarz, Teresa Berbeć
Kamera: Aleksandra Węcławek, Marcin Rudzki
Tekst: Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lider Filmoteki Szkolnej