Konkurs organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie cieszy się od lat dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zalicza się do najważniejszych wydarzeń oświatowych powiatu krasnostawskiego. 
W tej edycji na konkurs nadesłano prace uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, m.in. Namysłowa, Białej Podlaskiej, Hrubieszowa, Lublina, Lubartowa, Włoszczowej, Końskich, Biłgoraja, Zamościa, Kańczugi, Ostrowca Świętokrzyskiego, Włodawy, Krasnegostawu.
42

Do tegorocznego finału komisje konkursowe zakwalifikowały w kategorii znajomość biografii i twórczości Norwida 26 osób, w kategorii interpretacja plastyczna poezji Norwida 12 osób, a w kategorii poezja śpiewana 17 osób.
Finał konkursu odbył się 9 czerwca br. Wśród zaproszonych gości byli m.in. prof. Józef Zając senator RP, Arkadiusz Kwieciński dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, dr Beata Fałda prorektor PWSZ w Chełmie, wicestarosta Henryk Czerniej, Hanna Mazurkiewicz burmistrz Krasnegostawu, Edward Kawęcki przewodniczący Rady Miasta, Mirosław Księżuk asystent poseł na Sejm RP Teresy Hałas, Marek Majewski naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa |Powiatowego.
"Dla II LO uroczystości związane z Patronem – Cyprianem Norwidem – są wyjątkowo ważne, gdyż życie i twórczość poety jest dla nas dziedzictwem, które nieustannie inspiruje do różnorodnych działań. Społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie znalazła także pewien środek wyrazu, żeby nadrobić to, co w stosunku do Norwida nie zostało spełnione, a co czujemy, że jest naszą zbiorową powinnością. Stąd pomysł na konkurs norwidowski.
Norwid zapisał się w naszej świadomości głównie jako poeta, ale był również dramatopisarzem, nowelistą, malarzem, rzeźbiarzem, tłumaczem. Mówiono o nim "Poeta Ruin", "Poeta Milczenia", "Poeta Historii". Dla nas – całej społeczności szkolnej pozostaje „Poetą Sumienia”" – powiedziała do uczestników pani Anna Antyga dyrektor szkoły.
Gratulacje dla finalistów konkursu i wyrazy uznania dla organizatorów przekazali też: senator RP Józef Zając, burmistrz Hanna Mazurkiewicz i dyrektor Delegatury Arkadiusz Kwieciński.

W kategorii znajomość biografii i twórczości Norwida
I miejsce zajęła Dominika Kulawczuk – II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie,
II miejsce Izabela Stasiuk – I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie
III miejsce Łukasz Dudek – II LO im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Katarzyna Dyrda – II LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie, Martyna Chmielewska – Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie i Norbert Kołodziej – I LO we Włodawie.

W kategorii interpretacja plastyczna poezji Norwida
I miejsce zdobyła Agnieszka Wróbel – Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie,
II miejsce Karolina Koterwas – I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie,
III miejsce Iwona Arwaj – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowej.
Jury przyznało też trzy wyróżnienia dla Laury Gałan – Zespół Szkół Nr 2 w Hrubieszowie, Emilii Chudebskiej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowej i Pauliny Ludwikowskiej – I LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich.

W kategorii poezja śpiewana
I miejsce zajął zespół w składzie – Aleksandra Kukiełka, Sara Kusio, Karolina Pudlak – II LO im. P. Firleja w Lubartowie,
II miejsce zespół w składzie 
 Maria Teper, Piotr Karlikowski, Izabela Popiel – I LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich 
III miejsce Kinga Sławińska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu. 
Jury uhonorowało w tej kategorii wyróżnieniami: Milenę Mikę – Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie i zespół w składzie – Katarzyna Wójcik, Katarzyna Żuk – II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie.

Zabierając głos wicestarosta Henryk Czerniej z uznaniem odniósł się do idei konkursu i pochwalił jego dorobek. „Konkurs jest wielkim osiągnięciem szkoły i wszedł do jego tradycji. Stało się to dzięki zaangażowaniu i pracy dyrekcji szkoły oraz kadry pedagogicznej II LO. Potrafili oni wyzwolić w młodzieży zainteresowanie życiem i twórczością wielkiego poety” – mówił wicestarosta.
W trakcie finału przed publicznością wystąpiła uczennica „Norwida” Jagoda Chojan, która zaśpiewała utwory z repertuaru Anny Jantar i Haliny Frąckowiak.       
W części artystycznej zaprezentowali swoje utwory finaliści kategorii poezji śpiewanej. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali pamiątkowe dyplomy, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.
Fundatorami nagród byli: prof. Józef Zając Senator RP, Teresa Hałas Poseł na Sejm RP, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Urząd Miasta Krasnystaw, Urząd Gminy Krasnystaw, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Bank Spółdzielczy w Izbicy, Aneta Adamczyk Kancelaria Brokerska Primo, Dorota i Sławomir Zakrzewscy Firma Aurum, OSM Krasnystaw. Serdecznie dziękujemy!