7 CZERWCA 2010 ROKU W  II LO MIAŁ MIEJSCE FINAŁ VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NORWIDOWSKIEGO

O godz. 9. 15  przewodniczący Komitetu Organizacyjnego pan Marek Nowosadzki powitał uczestników konkursu i ich opiekunów.

Następnie uczestnicy kategorii literackiej pisali test sprawdzający znajomość biografii  i twórczości C. K. Norwida, kategorii plastycznej wykonali logo konkursu a poezji śpiewanej zaprezentowali kompozycję utworów Norwida.

Odbyły się warsztaty w grupach tematycznych: dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Marek Stanisz  Artyści w poezji i grafice Norwida i mgr Wojciech Maryjka, doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego Norwid w poezji polskiej po 1989 r.

Po przerwie obiadowej nastąpiła uroczystość finałowa.

Dyrektor Edward Kawęcki serdecznie powitał gości, wśród których byli: władze powiatu i miasta Krasnystaw, dyrektorzy miejscowych szkół ponadgimnazjalnych i liceów, grono pedagogiczne oraz przede wszystkim bohaterowie roli głównej – uczestnicy finału konkursu.

Niezwykle miłym akcentem był wykład dr. hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Marka Stanisza Romantycy o sztuce i artystach (Mickiewicz, Słowacki, Chopin,  Norwid), którego z zaciekawieniem przysłuchiwali się wszyscy zgromadzeni. „Poeta to rzecznik zbiorowości”, a siła poezji, tworzenia i nowatorstwa miała ogromne znaczenie na kształcenie przyszłych pokoleń. Dlatego też, zdaniem profesora Stanisza, tak ważne jest zrozumienie i dogłębna analiza twórczości poetów romantycznych.

Następnie ogłoszono wyniki i wręczono nagrody:

Urządzenie wielofunkcyjne  ufundowane przez Starostwo Powiatowe

Drukarkę Epson ufundowaną przez Urząd Gminy

Głośniki komputerowe ufundowane przez poseł B. Mazurek

Kamerę ufundowana przez Urząd Miasta

Klawiaturę ufundowana przez Zakład Energetyczny

Album ufundowany przez Andrzeja Leńczuka

Odtwarzacz DVD ufundowany przez Urząd Miasta Krasnystaw

Drukarkę ufundowaną przez Kartonex

Głośniki ufundowane przez Bank Spółdzielczy

Słuchawki ufundowane przez Starostwo Powiatowe

Materac ufundowany przez Kartonex

Album ufundowany przez Gloria Vitae

Odtwarzacz DVD ufundowany przez Rejonowy Zakład Energetyczny

Radiomagnetofon ufundowany przez Firmę PZU

Głośniki ufundowane przez poseł B. Mazurek

Album ufundowany przez senatora Lucjana Cichosza

Słuchawki ufundowane przez Starostwo Powiatowe

Materac turystyczny ufundowany przez Cartonex

KATEGORIA LITERACKA

Warunkiem uczestnictwa w VI Ogólnopolskim Konkursie Norwidowskim wkategorii literackiej było napisanie pracy na temat: Norwid o sztuce i artystach. Po analizie nadesłanych prac do finału konkursu zakwalifikowano 26 uczniów. Wyłaniając laureatów konkursu, jury wzięło pod uwagę ocenę pracy pisemnej i liczbę punktów uzyskanych z testu.  

Wyniki finału:

I miejsce-Katarzyna Martyna-II LO w Krasnymstawie

II miejsce-Anna Micał - III LO w Rzeszowie

III miejsce-Aleksandra Urban-II LO w Lubartowie

wyróżnienie-Inga Tokarska-I LO w Puławach

wyróżnienie-Martyna Okoń-Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie

wyróżnienie-Anna Merecik - II LO w Przemyślu

KATEGORIA PLASTYCZNA

W  tej kategorii wzięło udział 43 uczestników. Warunkiem uczestnictwa było wykonanie i przesłanie pracy zainspirowanej dowolnym utworem C.K. Norwida. Po wnikliwej analizie nadesłanych prac do finału konkursu jury zakwalifikowało pracę 12 uczniów.

Wyłaniając laureatów konkursu, jury wzięło pod uwagę pracę nadesłaną oraz wykonaną podczas finału.

Wyniki finału:

I miejsce - Łukasz Skoniecki, Zespół Szkół Licealnych w Przasnyszu

II miejsce      - Milena Śmiech, Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie        

III miejsce     - Roksana Hałasa, I LO im. Ks. Karola Sanguszki w Lubartowie

wyróżnienie- Rafał Wojtal, I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

KATEGORIA POEZJA ŚPIEWANA 

Przesłuchania konkursowe odbyły się  w Młodzieżowym Domu Kultury Krasnymstawie.

W  tej kategorii wzięło udział 9 zespołów, które zakwalifikowano do finału konkursu.  

Wyniki finału: I miejsce – Katarzyna Szkutnik-III LO im. Cypriana Norwida w Rzeszowie

II miejsce – Jagoda Włoch, Monika Rola i Katarzyna Sobczyńska II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie

III miejsce – Artur Zawora-III LO im. Cypriana Norwida w Rzeszowie

Wyróżnienie – Iwona Piech i Anna Gomuła -Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Wyróżnienie – Michał Śliwiński, Jan Witkowski i Grzegorz Paczkowski-XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Warszawie

Wyróżnienie – Izabela Gładysz i Monika Czwórnóg –II LO w Krasnymstawie

Ewa Żelazko