Wcielają w życie ideały Norwida

Laureatka IV Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego w kategorii literackiej otrzymała indeks na filologię polską Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Konkurs organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie cieszy się od lat dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zalicza się do najważniejszych wydarzeń oświatowych powiatu krasnostawskiego. Honorowy patronat nad konkursem objęli: ks. arcybiskup Józef Życiński, metropolita lubelski i Wojciech Żukowski, wojewoda lubelski.

Do tegorocznego finału zakwalifikowali się uczniowie ze Szczecina, Mielca, Rzeszowa, Goleniowa, Jasła, Nowogardu, Poznania, Lublina, Wyszkowa, Świdnika, Tomaszowa Lubelskiego, Białegostoku, Hrubieszowa, Malborka, Łukowa, Lubartowa, Częstochowy, Tarnobrzega, Puław, Krasnegostawu.

Konkurs wzbudza zainteresowanie osobowością i dorobkiem Cypriana Kamila Norwida a jego organizatorzy podejmują trud wcielenia w życic ideałów poety - drogowskazów moralnych Polaków XXI wieku. Uczestnicy konkursu mają możliwość odkrywania w twórczości Norwida prawdy o człowieku, chrześcijaninie, Europejczyku i Polaku. Konkurs inspiruje też do poszukiwań odpowiedzi na pytania: kim był Norwid dla współczesnych?, kim jest Norwid dla potomnych?

Od kilku lat szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, takimi jak Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, a także ośrodkami kultury i innymi szkołami w Polsce noszącymi imię Cypriana Kamila Norwida. Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL od wielu już lat sprawuje patronat naukowy nad konkursem.

Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w roku 2000 — wówczas był to konkurs o zasięgu wojewódzkim. Ostatnie cztery edycje miały już rangę ogólnopolską. dzięki czemu szkoła gościła kilku wybitnych norwidologów min. pana prof. Stefana Sawickiego, panią prof. Jadwigę Puzyninę, panią prof. Grażynę Halkiewicz-Sojak, pana prof. Józefa Ferta i wielu innych naukowców.

„Cieszymy się bardzo, że zechcieliście Państwo wziąć udział w naszym konkursie. Tym co nas dzisiaj gromadzi, co nas łączy, to chęć poznania i zgłębienia twórczości Norwida, popularyzacja Jego dorobku wśród młodzież” ci także uwrażliwienie na piękno słowa. Norwid staje się coraz bardziej popularny, powiedziałbym modny.

Młodzież naszej szkoły wraz z nauczycielami brała udział w sympozjach naukowych organizowanych przez Instytut Badań nad Twórczością Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pt. Kolokwium Norwidianum, gdzie mogła poznać wielu znawców poezji Norwida.

Konkursy norwidowskie organizują również inne szkoły i ośrodki kultury między innymi XXIV LO w Warszawie, II LO w Stargardzie Szczecińskim, Krakowski Ośrodek Kultury.

Uczestnictwo naszej młodzieży w konkursach organizowanych przez inne ośrodki daje nam wiele satysfakcji — powiedział dyrektor szkoły Edward Kawęcki.

Do tegorocznego finału komisje konkursowe zakwalifikowały w kategorii literackiej 21 osób, w kategorii plastycznej 13 osób, a w kategorii poezji śpiewanej 8 osób.

Finał odbył się 31 maja b.r. Uczestnicy kategorii literackiej pisali test ze znajomości biografii i twórczości Norwida, natomiast uczestnicy kategorii plastycznej wykonywali samodzielnie pracę plastyczną zainspirowaną wybranym utworem poety. Uczniowie biorący udział w kategorii poezji śpiewanej musieli zaprezentować dwa wiersze C. Norwida. Po zmaganiach finałowych uczestnicy konkursu wzięli udział w warsztatach literackich prowadzonych przez prof. Wiesława Rzońcę z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Włodzimierza Torunia z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przed ogłoszeniem wyników finału prof. Wiesław Rzońca wygłosił wykład na temat: Italia Norwida.

Jury konkursu w kategorii literackiej przyznało główną nagrodę Katarzynie Tkaczyk z II LO w Krasnymstawie, Anna Czerwińska z I LO im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach zajęła drugie miejsce, a trzecią lokatę uzyskała Agnieszka Orlik z I LO im. Ks. Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie. Jury przyznało też cztery wyróżnienia dla: Urszuli Rędziniak z I LO im. St. Konarskiego w Rzeszowie, Mariusza Ślempa z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, Martyny Kucal z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie oraz Piotra Jemioły z II LO im. M. Kopernika w Mielcu.

Odbierając od dra Włodzimierza Torunia główną nagrodę — indeks na KUL Katarzyna Tkaczyk nie kryła zaskoczenia i wzruszenia.

Z kolei w kategorii plastycznej jury za najciekawszą uznało pracę Aurelii Kociańskiej z ZSO w Mielcu. Drugie miejsce zajęła Barbara Panas z LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie a trzecie miejsce przypadło Ewie Kowalik z I LO w Wyszkowie.

W tej kategorii przyznano również kilka wyróżnień, które otrzymali: Aleksandra Dziedzic z ZSP nr 2 w Krasnymstawie, Aleksandra Kusak z ZS nr I w Świdniku, Krzysztof Fiszer z Liceum Plastycznego w Malborku, Urszula Pelc z II LO w Krasnymstawie. Główną nagrodą w tej kategorii był odtwarzacz dvd Philips oraz telefon bezprzewodowy Panasonic, które wręczył starosta Janusz Szpak.

I nagrodę w kategorii poezja śpiewana — odtwarzacz dvd SONY oraz telefon bezprzewodowy Panasonic, i wyśpiewała Sylwia Łaniewska z VI LO w Białymstoku a miejsca kolejne zdobyli: Iwona Jakubowska z I SLO w Tarnobrzegu i Olga Bieniek z ZS nr 4 w Łukowe. Magdalena Włoch z II LO w Krasnymstawie otrzymała wyróżnienie.

Zabierając głos starosta Janusz Szpak z uznaniem odniósł się do idei konkursu i pochwalił jego dorobek. „Konkurs jest wielkim osiągnięciem szkoły i wszedł do jego tradycji. Stało się to dzięki zaangażowaniu i pracy dyrekcji szkoły oraz kadry pedagogicznej II LO. Potrafili oni wyzwolić w młodzieży zainteresowanie życiem i twórczością wielkiego poety, a także przyciągnąć do współpracy pracowników naukowych z liczących się uczelni” — mówił starosta.

Warto dodać, że zwyciężczyni kategorii literackiej Katarzyna Tkaczyk już wielokrotnie brała udział w konkursach poświęconych twórczości Norwida. Zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „lnterpretacja myśli Norwida” organizowanym przez II LO w Stargardzie Szczecińskim oraz II miejsce w kategorii literackiej w konkursie organizowanym przez Krakowski Ośrodek Kultury. Indeks na KUL jest uwieńczeniem jej zainteresowań związanych z patronem szkoły.

W naszych działaniach organizacyjno - finansowych wspiera nas Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Katolicki Uniwersytet Lubelski objął patronat naukowy oraz ufundował główną nagrodę tj. indeks na Filologię Polską KUL. Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie pomaga w rozpowszechnianiu idei konkursu wśród szkół ponadgimnazjalnych. Liczni sponsorzy ufundowali nagrody dla finalistów. Przedsięwzięcie w części współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji naszych zamierzeń — powiedział na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły.

W części artystycznej zaprezentowali swoje utwory finaliści kategorii poezji śpiewanej. Wśród zaproszonych gości finału byli parlamentarzyści: poseł Henryk Młynarczyk i poseł Sławomir Zawiślak, starosta krasnostawski Janusz Szpak, wicestarosta Andrzej Kmicic, zastępca burmistrza miasta Dariusz Turzyniecki, starszy wizytator Kuratorium Oświaty Arkadiusz Kwieciński, ks. proboszcz Roman Skowron, dyrektorzy szkół.

4 czerwca delegacja II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie wraz ze sztandarem szkoły uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu pomnika Cypriana Norwida przed Kolegium Norwidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był to dla społeczności szkoły zaszczyt i wyróżnienie. Uczniowie II LO chętnie biorą udział w konkursach norwidowskich organizowanych przez inne ośrodki, i tak w konkursie „ Bliżej Norwida” organizowanym przez XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie uczennica szkoły Izabela Liśkiewicz zajęła I miejsce w kategorii recytacji a Anna Wilk zajęła II miejsce w kategorii poezji śpiewanej.

Marek Nowosadzki