23 kwietnia 2005 r. do II LO w Krasnymstawie przyjechali półfinaliści II Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego. Termin konkursu był wyznaczony na 9 kwietnia, jednak w związku z odejściem od nas papieża Jana Pawła II przesunęliśmy datę imprezy. Spotkanie przebiegało w atmosferze pożegnania wielkiego Polaka a jednocześnie wyrażenia wdzięczności za to, że był i za całą spuściznę, jaką nam zostawił. 
Konkurs obejmował dwie kategorie: literacką i plastyczną.

W pierwszym etapie zadaniem uczestników kategorii literackiej było napisanie pracy na temat Paryż Mickiewicza i Norwida, natomiast uczestnicy drugiej kategorii wykonali dowolną techniką pracę plastyczną [2] zainspirowaną twórczością Cypriana Norwida.

Do udziału w finale komisje konkursowe zakwalifikowały 21 osób w kategorii literackiej i 13 osób w kategorii plastycznej.

Imprezę rozpoczęliśmy o godzinie 900 oficjalnym powitaniem uczestników i ich opiekunów, którzy przybyli do nas z liceów m.in. z Gdańska, Malborka, Częstochowy, Suwałk, Wałbrzycha, Rybnika, Mielca, Jasła, Łukowa, Terespola, Lublina Puław , Lubartowa.

Pófinaliści kategorii literackiej pisali test sprawdzający znajomość biografii i twórczości Norwida, natomiast młodzi artyści wykonywali samodzielnie pracę plastyczną [2][3][ zainspirowaną jednym z trzech utworów poety.

Autorzy prac literackich i ich opiekunowie wzięli udział w warsztatach metodycznych: Teatr romantyczny – scena więzienna z „Dziadów” Adama Mickiewicza , które poprowadziła pani prof. dr hab. Alina Kowalczykowa z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Przygotowaliśmy dla naszych gości także poczęstunek, który miał ich pokrzepić przed częścią oficjalną konkursu.

O godzinie 1300 nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników.

Na imprezę przybyło wielu przedstawicieli władz, dyrektorów placówek oświatowych oraz sponsorów, dzięki którym mogliśmy obdarować uczestników cennymi nagrodami. Wśród zaproszonych byli m.in.: poseł Ryszard Stanibuła, Anna Dudek-Janiszewska dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Chełmie, starszy wizytator Arkadiusz Kwieciński Wiesław Brodowski radny Sejmiku Wojewódzkiego, starosta krasnostawski Janusz Szpak, wicestarosta Andrzej Kmicic, burmistrz miasta Krasnystaw Andrzej Jakubiec, przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego Ludwik Kafarski. Swoją obecnością zaszczycił nas także dr Włodzimierz Toruń z Instytutu Badań nad Twórczością C.K.Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Po uroczystym powitaniu gości wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu pani profesor Aliny Kowalczykowej na temat: Paryż polskich romantyków, po czym nastąpiło ogłoszenie wyników.

Jury konkursu w kategorii literackiej przyznało dwie główne nagrody: Magdalenie Sułek z I LO im. A. J. Czartoryskiego w Puławach oraz Barbarze Bielak z II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie. Otrzymały one indeksy na filologię polską Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które wręczył dr Włodzimierz Toruń z Zakładu Badań nad Twórczością Norwida KUL oraz nagrody książkowe i statuetkę z podobizną Norwida. Mateusz Żuk z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie zajął drugie miejsce i otrzymał rower, a trzecią lokatę uzyskała Katarzyna Osypiuk z Zespołu Szkół Nr 1 w Terespolu, otrzymała radiomagnetofon. Jury przyznało też cztery wyróżnienia dla: Pauliny Kimli z IX LO w Częstochowie, Patryka Kusia z II LO w Lubartowie, Magdaleny Topieleckiej z I LO w Gdańsku i Katarzyny Tkaczyk z II LO w Krasnymstawie. Wyróżnieni otrzymali: plecak firmy Reebok, dwa albumy oraz discmen firmy Grundig.

„Jestem niezwykle szczęśliwa ale jednocześnie zaskoczona. Nie liczyłam na taki sukces. Norwid przyniósł mi szczęście, teraz muszę się skupić na egzaminach maturalnych. Bardzo mile nas przyjęto w Krasnymstawie” – powiedziała po odebraniu nagrody Magdalena Sułek.

Z kolei w kategorii plastycznej jury za najciekawszą uznało pracę Dominiki Kruk z V LO w Mielcu, która otrzymała rower górski oraz statuetkę z podobizną Norwida, II miejsce zajęła Karolina Głusiec z MDK w Krasnymstawie (otrzymała radiomagnetofon firmy Grundig), a trzecie miejsce przypadło Monice Romaniuk z ZSO w Mielcu, która także otrzymała radiomagnetofon. W tej kategorii przyznano również kilka wyróżnień, które otrzymali: Dorota Hajduk z MDK w Rybniku, Marta Taraszkiewicz z I LO w Suwałkach, Michał Bartnicki z II LO w Mielcu i Kamil Jaroszuk z LO w Terespolu. Wyróżnieni otrzymali: materac turystyczny, śpiwór, plecak firmy Reebok oraz album.

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie [1][2][3] otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

Konkurs organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące

im. C. K. Norwida w Krasnymstawie cieszy się od lat dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół ponadgimnazjalych.

„ Cieszymy się, że na terenie naszego powiatu jest szkoła, która pokusiła się o organizację imprezy o zasięgu ogólnopolskim. Dzisiejszy finał konkursu stojącego na bardzo wysokim poziomie oraz obecność pani profesor Aliny Kowalczykowej i doktora Włodzimierza Torunia jest potwierdzeniem, że jest to impreza ciesząca się ogromnym zainteresowaniem i promująca nasze miasto i powiat” – mówił starosta Janusz Szpak.

Na zakończenie młodzież II LO przedstawiła montaż muzyczno-literacki  zawierający teksty Cypriana Norwida i Jana Pawła II.

Wpisy do kroniki szkolnej, jakich dokonali uczestnicy, ich opiekunowie i zaproszeni goście są potwierdzeniem, że warto rozbudzać w młodych ludziach zamiłowanie do twórczości tak wielkiego człowieka, jakim był nasz patron Cyprian Kamil Norwid.

Oprac. Ewa Żelazko