I Konkurs Norwidowski dla młodzieży 

szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego

 

HONOROWY PATRONAT OBEJMUJĄ:

Wojewoda Lubelski Krzysztof Michalski

Arcybiskup Metropolita Józef Życiński

Kurator oświaty Lech Sprawka

Senator RP Jerzy Masłowski

Poseł na Sejm RP Zdzisław Denysiuk

Starosta Krasnostawski Piotr Jelonek

 


ORGANIZATORZY:

II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie

Starostwo powiatowe w Krasnymstawie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie

Urząd Miasta Krasnegostawu

JURY KONKURSU:

Pracownicy naukowi Zakładu Badań nad twórczością Cypriana Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego


CELE:

1.Upowszechnienie wiedzy o C.K. Norwidzie - wybitnej jednostce polskiej kultury chrześcijańskiej XIX wieku

2.Stworzenie możliwości wymiany myśli na temat twórczości C.K. Norwida i

aktualności jego spostrzeżeń w odniesieniu do charakteru chrześcijańskiego i    narodowego Polaków, kondycji ludzkiej, losów życia...

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

1.Cyprian K. Norwid- artysta słowa (o twórczości literackiej i biografii)

2.Cyprian K. Norwid- malarz i rzeźbiarz (przygotowanie prac plastycznych)

 

KONKURS JEST DWUETAPOWY:

 

I ETAP - odbywa sie w dwóch kategoriach

 

1.Literacka

Uczestnik wybieral jeden z podanych niżej tematów:

1. Norwida dialog z czytelnikiem.

2. Norwid a chrześcijaństwo.

3. "Kraj-gdzie każdy-czyn za wcześnie wschodzi,

Ale-książka-każda... za późno!"

Refleksja Norwida o Polsce i Polakach.


2.Plastyczna

Praca plastyczna (technika dowolna) zainspirowana dowolnie wybranym utworem C.K. Norwida.

 

II ETAP-FINAŁY

Kategorie:

Literacka - odpowiedź ustna na wylosowany zestaw pytań z zakresu życia i twórczości Literackiej C.K. Norwida

Plastyczna - ustne uzasadnienie wyboru utworu Norwida, na podstawie którego wykonano Pracę plastyczną

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło w dniu finału 8 stycznia 2000 roku

 

Nagrody i wyróżnienia:

1. Dwie nagrody główne: wyjazd do Rzymu na światowe Dni Młodzieży (spotkanie z Ojcem Świętym)

2. Wyróżnienia o wartości ok. 300 zł

3. Statuetki Norwida i inne cenne upominki

 

W czasie gdy komisja finałowa naradzała się, zebrani wysłuchali części artystycznej przygotowanej przez p. Ewę Magdziarz i uczniów naszej szkoły. Gość specjalny p. Maria Mamona wyrecytowała "Fortepian Szopena" C.K. Norwida

W końcu doszło do tak oczekiwanej części tego konkursu - ogłoszenia wyników. 

Zwyciężyli:

- w kategorii literackiej:

I Aleksandra Jeda

II Joanna Poznańska II LO Krasnystaw

III Anna Kwaśniewska I LO Lubartów

- w kategorii plastycznej:

I Tomasz Radczuk II LO Krasnystaw

II Łukasz Leszczyński

III Krzysztof Dyja