Biblioteka II LO zorganizowała dla uczniów naszego liceum konkurs – Mistrz pięknego czytania – literatura patriotyczna. Głównym celem konkursu było uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs odbył się 9 listopada w czytelni.

Prowadzący Filip Rybczyński, uczeń klasy II a powitał panią dyrektor Annę Antygę oraz jury: panią Ewę Magdziarz – przewodniczącą, panią Bożenę Szafran – Ogonowską, panią Małgorzatę Biłan, przybyłych uczniów, a szczególnie uczestników konkursu.
Zadaniem konkursowym było piękne przeczytanie wybranego utworu z Antologii Tekstów Niepodległości. Uczestnicy zostali zgłoszeni przez panią Bożenę Szafran- Ogonowską - nauczyciela języka polskiego.
W konkursie wzięło udział 11 osób   następującymi utworami:

 • Karolina Bak, kl. I b – Czesław Miłosz W Warszawie
 • Klaudia Chomik, kl. I b - Adam Mickiewicz Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego
 • Kacper Chwaszcz, kl. I b - Józef Wybicki Pieśń Legionów polskich we Włoszech
 • Kacper Franc, kl. I b - Maria Konopnicka Pieśń o domu
 • Bartek Dąbrowski, kl. I b - Mirosław Iwańczyk Szwadrony styczniowe
 • Jakub Dolebski, kl. I b - Adam Asnyk Póki w narodzie myśl swobody żyje
 • Dominka Jakubowska, kl. I b - Adam Mickiewicz Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego
 • Michał Kondraciuk, kl. I b - C. K. Norwid Moja piosnka II
 • Patrycja Steć, kl. I b - Szymon Starowolski Lament utrapionej Matki Korony Polskiej
 • Zosia Kędra, kl. II a - Leopold Staff Polsko nie jesteś ty już niewolnicą
 • Rita Kulczyńska, kl. II a - Jan Kochanowski Kto mi dał skrzydła

Komisja po wysłuchaniu uczniów, uwzględniając następujące kryteria: technikę czytania - płynność, poprawność artykulacji głosek, prawidłową dykcję, tempo czytania, środki artystycznego wyrazu - pauzowanie, intonację, akcent zdaniowy, mimikę, gest, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą - przyznała tytuł Mistrza pięknego czytania oraz nagrodę: książkę Lecha Makowieckiego, Niepodległa: poezje - uczennicy klasy II a - Ricie Kulczyńskiej.
Tytuł Wicemistrza otrzymali: uczennica klasy I b Patrycja Steć oraz uczeń klasy I b Bartłomiej Dąbrowski. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział.
Wręczenia nagrody i dyplomów dokonała pani dyrektor Anna Antyga w czasie uroczyści obchodów przez społeczność naszego liceum 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która rozpoczęła się Rekordem dla Niepodległej o godz. 1111.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.