Konkurs przebiegał dwuetapowo: I etap, to rywalizacja na prace multimedialne, uwzględniające atrakcje przyrodnicze Lubelszczyzny. Prezentacje były propozycjami przyrodniczych ścieżek dydaktycznych. Wysoko ocenione prace stanowiły przepustkę do II etapu konkursu – finału, w którym uczestnicy zmagali się z testem z zakresu ekologii i ochrony środowiska.


Finał konkursu odbył się 18 grudnia 2017 r. w naszej szkole. Finalistów i ich opiekunów oraz zebraną młodzież zainteresowaną naukami przyrodniczymi z klas IIA i IIIB ciepło powitała Pani Anna Antyga, dyrektor szkoły. Pani dyrektor podziękowała uczestnikom za przygotowanie ciekawych prac multimedialnych, a jednocześnie propagowanie i promowanie przyrody naszego regionu, zaś opiekunom za wsparcie młodzieży i współpracę.

Po wystąpieniu Pani dyrektor, młodzież przystąpiła do testu, który zadecydował o lokatach drużyn. W oczekiwaniu na wyniki konkursu zebrani wysłuchali prelekcji pracownika Ośrodka Dydaktyczno – Muzealnego Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Brzeźnie, pana Pawła Łapińskiego. Nasz gość z entuzjazmem i naukową pasją zaprezentował wybrane, okoliczne Parki Krajobrazowe, co bardzo podobało się młodzieży. Dodatkowe atrakcje finału to: pokaz chemiczny i wystawa albumów przygotowane przez Panią Agnieszkę Jarosz.

Wyniki konkursu ogłosiła przewodnicząca jury Pani Elżbieta Kargul, zaś nagrody wręczyli Pani Anna Antyga i Pan Paweł Łapiński.

I nagroda - Marcin Mochniej i Patryk Bas,  
Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, opiekun Pani Renata Malczewska
II nagroda - Iga Malarz i Agnieszka Pezda, 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 
imOrląt Lwowskich w Krasnymstawie, opiekun Pani Teresa Miszczak
III nagroda - Izabella Mazurek i 
Małgorzata Matyjas, 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 imOrląt Lwowskich w Krasnymstawie, opiekun Pani Teresa Miszczak
Dopełnieniem finału była prezentacja zwycięskiej drużyny, pamiątkowe zdjęcia i słodki poczęstunek.

Fascynujące opowieści prelegenta, prezentacja multimedialna zwycięzców i zgromadzone na wystawie albumy i foldery dotyczące tematyki konkursu pozwoliły poznać nieznane, ciekawe obiekty przyrodnicze Lubelszczyzny i zachęciły młodzież do aktywnego zwiedzania okolicy.

Serdecznie dziękujemy Starostwu Powiatowemu za Patronat nad konkursem oraz ufundowanie nagród, zaś nauczycielom – opiekunom uczestników konkursu za współpracę i przygotowanie młodzieży.
Organizatorzy: R. Czerniak, A. Jarosz, E. Kargul.