Po raz XI słowa Johana Wolfganga von Goethe otworzyły Konkurs Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej, zorganizowanego dla uczniów gimnazjów powiatu krasnostawskiego w dn. 26.04. 2016 r. w II Liceum im. C.K. Norwida w Krasnymstawie.

1


Anna Antyga, wicedyrektor szkoły, powitała utalentowanych gimnazjalistów, recytujących z wdziękiem i wielką wrażliwością wiersze poetów obszaru niemieckojęzycznego oraz ich opiekunów: panie Katarzynę Magier i Agnieszkę Kołdachę. Młodzi artyści, jak co roku, składali hołd wielkiemu wieszczowi niemieckiemu, Johannowi Wolfgangowi Goethemu, królował też Heine, Seidel, Meinwald i Bracia Grimm.

Pierwsze miejsce ex aequo wyrecytowały uczennice pani Katarzyny Magier:

Magdalena Walczyk, uczennica Zespołu Szkół Nr 4 w Krasnymstawie

Weronika Tomaszewska, uczennica Zespołu Szkół Nr 5 w Krasnymstawie

Drugie miejsce zajęła Kinga Malec, uczennica Zespołu Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, opiekun pani Agnieszka Kołdacha

Trzecie miejsce: Martyna Łusiak, uczennica Zespołu Nr 4 w Krasnymstawie, opiekun pani Katarzyna Magier

Organizatorki konkursu - B. Ortyl i A. Kontek dziękują germanistkom za współpracę, młodym artystom życzą dalszych sukcesów i pięknych wrażeń z obcowania z poezją i prozą niemieckojęzyczną
B. Ortyl