Robot ogloszenie

II Liceum Ogólnokształcące zaprasza
gimnazjalistów ze szkół powiatu krasnostawskiego
na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
z programowania i robotyki.
Spotkanie organizacyjne
środa, 04.10.2017 r. godz. 1530
w budynku II LO, ul. Okrzei 5, sala 24

 Proponujemy do wyboru trzy bloki zagadnień:

1. Naukę programowania i podstaw budowy robotów opartych o Arduino. Naukę programowania rozpoczynamy od prostych skryptów w środowisku Scratch (S4A), a kończymy na wewnętrznym języku programowania Arduino  wzorowanym na języku C/C++.

2. Programowanie obiektowe w C++ lub Delphi (Lazarus). Nauka programowania odbywa się w obiektowych Builderach firmy Borland, które wykorzystując technologię RAD (szybkiego tworzenia aplikacji) pozwalają już po kilku godzinach na tworzenie własnych programów działających w systemie okienkowym Windows.

3. Naukę programowania w klasycznym języku C++ w oparciu o zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) DEV-C++ lub CodeBlock.

Logo robotDodatkowe informacje: 
www.norwidkrasnystaw.pl; 
sekretariat szkoły – tel. 82 576 25 28