1. Prawo do korzystania z czytelni multimedialnej ma każdy uczeń II LO im. C. K. Norwida codziennie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w godzinach otwarcia biblioteki.

 2. Przed rozpoczęciem pracy przy komputerze należy zgłosić się do bibliotekarza lub nauczyciela dyżurującego w celu wpisania swoich danych i godziny logowania, szczegółowego tematu pracy oraz stanowiska komputerowego.

 3. Podczas pracy obowiązuje cisza.

 4. Nie wolno wnosić i spożywać produktów żywnościowych oraz napojów.

 5. Uczeń zajmuje miejsce przy komputerze wskazane przez bibliotekarza lub nauczyciela dyżurującego.

 6. Uczeń osobiście odpowiada za stanowisko, z którego korzysta.

 7. Podczas korzystania z Internetu dozwolone jest wyłączniewyszukiwanie materiałów dydaktycznych (zabrania się wysyłania SMS-ów, e-maili, wchodzenia na pocztę, chat, korzystanie z gier oraz otwieranie stron o treściach erotycznych i reality-show.

 8. Uczeń loguje się wyłącznie na własne konto.

 9. Nie wolno niszczyć sprzętu. Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić.

 10. Nie limituje się czasu korzystania z komputera. W przypadku dużego zainteresowania nauczyciel podejmuje decyzję o jego ograniczeniu.

 11. Przy jednym stanowisku może przebywać jeden uczeń. W uzasadnionych przypadkach – duże zainteresowanie czytelników pracą z komputerem; korzystanie z tych samych stron – może korzystać dwóch uczniów.

 12. Uczeń, który chce nagrać bądź wydrukować ściągnięte pliki, zgłasza ten fakt bibliotekarzowi.

 13. Kończąc pracę przy komputerze, należy zamknąć wszystkie aplikacje i wylogować się a następnie wpisać do zeszytu godzinę zakończenia pracy.

 14. Opuszczając stanowisko pracy, należy poinformować o tym bibliotekarza lub nauczyciela dyżurującego.

 15. W przypadku złamania regulaminu uczniowi zostanie zablokowane konto, co uniemożliwia mu korzystanie z komputera na czas wyznaczony przez osobę nadzorującą lub administratora sieci.