Istnieje ogólne przekonanie, iż młodzi ludzie nie czytają książek. Konkurs czytelniczy zorganizowany przez II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie jest dowodem na to, że uczniowie szkół powiatu krasnostawskiego czytają i mają swoje ulubione książki.
24 lutego odbyła się już III edycja Powiatowego Konkursu Czytelniczego My jednak czytamy. Honorowy Patronat nad konkursem objął Starosta Krasnostawski pan Janusz Szpak.
DSC00439

Konkurs cieszył się zainteresowaniem wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Finał miał miejsce w czytelni II LO.
Pani dyrektor Anna Antyga w swoim wystąpieniu podkreśliła, że czytanie książek ma niebagatelne znaczenie w kształtowaniu zachowania i osobowości oraz postrzegania świata.
Przybyłych gości: Naczelnika Wydziału Oświaty pana Marka Majewskiego, panią Aleksandrę Stachulę oraz uczestników konkursu zakwalifikowanych do finału i ich opiekunów ze szkół: Zespołu Szkół Nr 1 w Krasnymstawie, Zespołu Szkół Nr 4 w Krasnymstawie, Zespołu Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce oraz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej powitali Weronika Gumieniak i Mateusz Liśkiewicz z klasy Ib.
Finałowe prezentacje – recenzje wybranych książek oceniało jury w składzie:
- pani Elżbieta Patyk - dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie,
-pani Teresa Berbeć –  nauczyciel języka polskiego Zespołu Nr 4 w Małochwieju Dużym,
- pani Ewa Dobrzańska – Mochniej – nauczyciel języka polskiego ZSKU w Siennicy Różanej.
W czasie oczekiwania na werdykt jury, uczestnicy mogli sprawdzić swoją znajomość lektur, rozwiązując interaktywny quiz.
Jury przyznało następujące nagrody  w kategorii gimnazjum:
I miejsce - Olesya Vasylyk – Zespół Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym
II miejsce - Magdalena Janowska – Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie
III miejsce - Kinga Malec - Zespół Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrodzeni zostali:
I miejsce – Kacper Fidecki - II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie
II miejsce - Dawid Tokarczyk – Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Siennicy Różanej
III miejsce – Adrianna Jawor - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Nagrody książkowe wręczone zostały laureatom przez pana Marka Majewskiego, panią Aleksandrę Stachulę i panią Annę Antygę.
W swoim wystąpieniu Naczelnik Wydziału Oświaty pan Marek Majewski zacytował Wisławę Szymborską, która powiedziała: "Czytanie książek, to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" i życzył wszystkim radości czytania.
Nad przebiegiem konkursu czuwały pani Ewa Żelazko i pani Monika Adamczuk – Szamik. Quiz przygotowała pani Dorota Mąka. Dekoracje wykonały uczennice klasy Ib: Aleksandra Domańska, Karolina Gaweł i Zuzanna Pitucha.
Gratulujemy laureatom a wszystkim dziękujemy za odwagę dzielenia się pasją czytania.