W dniu 4 marca 2016r. w II Liceum Ogólnokształcącym  im. C.K. Norwida w Krasnymstawie odbył się finał II Powiatowego Konkursu Czytelniczego My jednak czytamy dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu krasnostawskiego.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Starosta Krasnostawski pan Janusz Szpak.

Dyrektor II LO pani Anna Cichosz powitała uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 4, Zespołu Szkół Nr 5 w Krasnymstawie, z Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce, Gimnazjum Nr 4 w Małochwieju Dużym oraz Gimnazjum Nr 5 w Krupem.
Pani dyrektor podkreśliła wyjątkowe zaangażowanie i uzdolnienia uczestników konkursu, którzy rozwijają swoje zainteresowania poprzez czytanie .

Zadaniem uczestników było przedstawienie ustnej recenzji bądź prezentacji wybranej książki.

Komisja w składzie:

1.Elżbieta Patyk - przewodnicząca- dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie

2.Katarzyna Bujak - nauczyciel Zespołu Szkół Nr 5 w Krasnymstawie

3.Alicja Starościak - nauczyciel Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce,

po wysłuchaniu prezentacji 16 uczestników przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda-Izabela Frąc - Gimnazjum w Żółkiewce

II nagroda-Julia Polska – Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie

III nagroda-Weronika Magier - Gimnazjum w Żółkiewce

Wyróżnienie- Kinga Malec – Gimnazjum nr 4 w Małochwieju Dużym

Wyróżnienie - Magdalena Janowska – Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie.

Wyróżnienie - Julia Grabek - Gimnazjum w Żółkiewce

Uczennice klasy III a – Katarzyna Stojańska i Gabriela Zakrzewska prowadzące galę finałową z energią i poczuciem humoru zachęcały gimnazjalistów do zabawy podczas quizu „Jaka to lektura?”,  premiując poprawne odpowiedzi słodkimi upominkami.

W uroczystości finałowej uczestniczył  pan Marek Majewski- Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie,  który wyróżnił elitarne  pasje młodzieży i promowanie czytelnictwa wśród młodych ludzi.

Pani dyrektor Cichosz wraz z panem naczelnikiem Majewskim wręczyli dyplomy i nagrody książkowe wszystkim finalistom konkursu. Wręczono także podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu. Są to: p. Alicja Starościak, p. Renata Drozd, p. Teresa Berbeć, p. Grażyna Wojtyna, p. Barbara Grzegorzewska, p. Izabela Józefowska, p. Katarzyna Bujak, p. Sylwia Szymańska.

Doceniono także wysiłek organizatorów - p. Ewy Żelazko i p. Moniki Adamczuk – Szamik. Cześć finałową uświetnił występ wyróżnionej Julii Grabek, uczennicy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce, która wykonała na skrzypcach utwór muzyczny.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i składamy podziękowanie sponsorom nagród: Starostwu Powiatowemu i panu Januszowi Kalmanowi.