Dnia 20 lutego 2015 r.  o godz. 1100 w czytelni II LO odbył się I Powiatowy Konkurs Czytelniczy My jednak czytamy  zorganizowany przez  II LO im. C. K. Norwida we współpracy z uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół powiatu krasnostawskiego – Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania.

Do finału Konkursu zakwalifikowano dwunastu uczestników ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu krasnostawskiego.Pani dyrektor Anna Cichosz powitała przybyłych uczestników i ich opiekunów, wyrażając zadowolenie, że w dobie Internetu młodzież dalej kształtuje swoją osobowość poprzez czytanie książek. Podziękowała również organizatorom pani Ewie Żelazko i MoniceAdamczuk – Szamik oraz pani Joannie Szufnarze za pomoc.

Komisja w składzie:
- Monika Adamczuk – Szamik – przewodnicząca
- Teresa Kubina,
- Agnieszka Lipa,
po wysłuchaniu prezentacji uczestników przyznała następujące nagrody.
Szkoły gimnazjalne:
- I nagroda – Laura Zdanowska – Gimnazjum w Siedliskach Drugich (opiekun Agnieszka Lipa),
- II nagroda – Kinga Żelisko – Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie (opiekun Monika Skrzypa),
- III nagroda – Weronika Panas – Gimnazjum w Siennicy Nadolnej (opiekun Bożena Mitura),
- wyróżnienie – Karolina Szymaszek – Gimnazjum w Gorzkowie (opiekun Anna Kowalik),
- wyróżnienie – Agata Korszla – Gimnazjum w Siennicy Nadolnej (opiekun Bożena Mitura),
- wyróżnienie – Dominika Galińska – Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie (opiekun Sylwia Szymańska),
- wyróżnienie – Izabela Stasiuk – Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie (opiekun Monika Skrzypa),
- wyróżnienie – Iga Rokita – Gimnazjum w Siennicy Nadolnej (opiekun Małgorzata Policha).
Szkoły ponadgimnazjalne:
- I nagroda – Katarzyna Stojańska – II LO  Krasnymstawie (opiekun Monika Adamczuk – Szamik),
- II nagroda – Karolina Kamińska – I LO w Krasnymstawie (opiekun Anna Kowalska),
- III nagroda – Magdalena Kowalczyk – II LO w Krasnymstawie (opiekun Monika Adamczuk – Szamik),
- wyróżnienie – Michał Kozłowski I LO w Krasnymstawie (opiekun Anna Kowalska).
Pani wicedyrektor Anna Antyga wraz z przedstawicielem Starostwa panią Eweliną Zając wręczyła nagrody książkowe i dyplomy uczestnikom konkursu.