Biblioteka szkolna II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie zaprasza uczniów wszystkich klas do udziału w III edycji szkolnego  konkursu czytelniczego „My jednak czytamy”.

1.    Konkurs organizowany jest przez bibliotekę II LO im. C. K. Norwida we współpracy z nauczycielami  języka polskiego.

2.    Czas trwania konkursu :październik –listopad  2013 r.

3.    Konkurs jest podzielony na dwa etapy.

4.    Finał - koniec listopada 2013 r.

Cele konkursu:

a)    mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy

b)    rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury

c)    pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata

d)    popularyzacja wartościowej literatury dla młodzieży

e)    aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach

f)    kształtowanie gustów czytelniczych 

g)    podniesienie poziomu czytelnictwa.

I Etap:

5.    Uczniowie wybierają dowolną książkę z literatury pięknej.

6.    Uczestnicy piszą recenzję danego utworu (1-2 strony formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5).

7.    Uczniowie starają się zachęcić kolegów do przeczytania danej książki.

8.    Prace należy składać w bibliotece szkolnej.

9.    Termin składania prac – do 22.11.2013 r.

II Etap:

10.    W drugim etapie biorą udział  autorzy  najlepszych prac.

11.    Uczniowie przygotowują ustną prezentację zachęcającą do przeczytania danej  książki.

12.    Ocenie będzie podlegać wartość artystyczna tekstu, oryginalność  pomysłu, poprawność językowa oraz użyte argumenty zachęcające do sięgnięcia po  książkę.

13.    Prace będzie oceniać jury w składzie: nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele języka polskiego.

14.    Za zajęcie I miejsca przyznana zostanie nagroda niespodzianka.

15.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.