Czym jest dla nas pokój?
Pokój to coś więcej niż brak konfliktów, więcej niż poprawne stosunki między sąsiadami. To także więcej niż brak konfliktu zbrojnego i przemocy.
Czyż pokojem nie jest stworzenie bezpiecznego świata, w którym mogą dorastać szczęśliwe i uśmiechnięte dzieci? Czy nie jest to świat gwarantujący spokój i stabilizację starszym ludziom? Czy nie jest to sytuacja, w której ludzie mogą bezpiecznie pójść do pracy i uczciwie zarabiać na własne utrzymanie?
Edukacja na rzecz pokoju zaczyna się w środowisku rodzinnym i obejmuje także szkołę. Możemy uczyć się przezwyciężać konflikty emocjonalne i społeczne. Człowiek powinien rozwiązywać konflikty bez używania jakiejkolwiek przemocy - czy to słownej, czy fizycznej. Tegorocznym obchodom Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych przewodziło hasło: “Czytanie dla pokoju”.
Celem akcji było:
  • przybliżenie literatury pokazującej grozę i tragizm wojny,
  • ukazanie roli literatury w kształtowaniu postawy tolerancji, przedstawienie wagi konfliktów,
  • wykorzystanie literatury do kształtowania empatii do ofiar przemocy.
Uczniowie klasy Ia, Ib, Ic pod opieką pani Moniki Adamczuk – Szamik i pani Ewy Żelazko w czytelni II LO czytali „Galop 44” autorstwa Moniki Kowaleczko – Szumowskiej. Książka ta jest połączeniem powieści młodzieżowej, sensacji, fantastyki z dużą dozą polskiej historii. To oryginalna i ciekawa historia dwóch braci, którzy w tajemniczy sposób trafili ze współczesnej Warszawy w wir dramatycznych wydarzeń Powstania Warszawskiego. W powstańczej Warszawie chłopcy poznają na przemian smak zwycięstwa i gorycz porażki, dowiedzą się czym jest męstwo, przyjaźń i wielka miłość.
Literatura daje nam tak wiele. Warto skorzystać z tego dobrodziejstwa i otworzyć oczy i serce na tak istotny temat – jak pokój na świecie.
Pamiętajmy, że słowa mają wielką moc! Mogą nieść otuchę, ukojenie i siłę.