Już po raz szósty nasze liceum wzięło udział w Narodowym Czytaniu. 
10

W piątek 6 września uczniowie klas humanistycznych I ag i I bg pod opieką p. Ewy Magdziarz i p. Moniki Adamczuk - Szamik uczestniczyli w akcji zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie. Nowele polskie czytali m. in. Poseł na Sejm Teresa Hałas, Poseł na Sejm Lucjan Cichosz, Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Justyna Przysiężniak, Przewodniczący Rady Miasta Janusz Rzepka, Przewodnicząca Rady Seniorów Urszula Hus, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Natalia Sulkowska.  
Natomiast wspólne szkolne czytanie odbyło się w poniedziałek 9 września w czytelni II LO. Wzięły w nim udział: klasa I a pod opieką p. Moniki Adamczuk - Szamik  oraz klasa I c pod opieką p. Bożeny Szafran - Ogonowskiej.
Akcję zorganizowały p. Ewa Żelazko i p. Monika Adamczuk – Szamik.