W dniach 13-14 listopada 2018 r. w czytelni II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie pan Mirosław Iwańczyk prezentował swoją najnowszą książkę pt. „Polska Niezłomna”.

Publikacja wydana z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zawiera wiersze poświęcone wybitnym Polakom, którzy w różnych epokach walczyli o wolność naszej Ojczyzny.
Pan Mirosław Iwańczyk - historyk i polonista, poeta, publicysta, eseista, historyk literatury i bibliofil. Należy do Związku Literatów Polskich. Uhonorowany za całokształt twórczości "Wawrzynem literackim".
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z następujących klas: II a, I a, I b, III a i III b.