02

Po co się uczymy? Na to pytanie szukali odpowiedzi uczniowie klas trzecich podczas warsztatów prowadzonych przez psycholog, panią Alicję Barcikowską.

Motywacja, to pierwszy krok do osiągnięcia lepszych wyników w nauce. Dzięki motywacji wewnętrznej i zewnętrznej jesteśmy w stanie uczyć się szybciej i efektywniej. Podczas spotkania uczniowie poznali także zasady efektywnej nauki, jak odróżnić informacje istotne od tych mniej istotnych oraz jak zaplanować naukę przed maturą. Zajęcia odbyły się 27.09.2018 r.
Organizacja zajęć: pedagog szkolny Małgorzata Biłan