Uczniowie z klasy humanistycznej II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie: Maciej Słotwiński, Karolina Szydłowska i Julia Banach wraz z nauczycielem historii Markiem Nowosadzkim wzięli udział w konferencji historycznej „Odrodzenie i Odbudowa Niepodległej Rzeczpospolitej”, zrealizowanej w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Spotkanie połączone było z quizem historycznym dla młodzieży. Konferencję otworzył wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. – Dziękuję wam wszystkim, że tu jesteście, bo to świadczy o tym, że wasze zdolności, wasze talenty nastawione są na wolną, niepodległą Rzeczpospolitą Polską i w tym kierunku te wasze talenty chcecie wykorzystywać - powiedział Czarnek. 

 Proces odrodzenia niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, scalenia wszystkich ziem, które były pod trzema zaborami, ale nade wszystko proces dochodzenia do jedności narodowej i zgody, że ma istnieć niepodległa Rzeczypospolita Polska i suwerenny naród to był proces niezwykle skomplikowany i wymagający nadzwyczajnych zabiegów, heroizmu i zdolności – podkreślił Czarnek.
W Sali Błękitnej LUW, poza młodzieżą, obecni byli również nauczyciele oraz kombatanci, w tym Żołnierze Podziemia Niepodległościowego. 
Po otwarciu konferencji przez wojewodę Czarnka referat pt. „Polska droga do niepodległości – jedną z najpiękniejszych kart w dziejach Europy" wygłosił dr hab. Jacek Gołębiowski z KUL. O bankowości w odrodzonej Rzeczypospolitej mówiła dr Ilona Skibińska-Fabrowska, dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Lublinie. Referatowi towarzyszyła prezentacja monet NBP. Zebrani na sali mogli także wysłuchać referatów: dr hab. Mieczysława Ryby (KUL) nt. starań dyplomatycznych Polaków o odzyskanie niepodległości; dr hab. Cezarego Tarachy (KUL) pt. „Hiszpańskie echa polskiej niepodległości” oraz dr hab. Tomasza Panfila (IPN Lublin/KUL) pt. „Odrodzenie gospodarcze Polski – Centralny Okręg Przemysłowy”.