21. 11. 2017 r. odbyły się warsztaty prowadzone przez pana Marka Kozłowskiego – przedstawiciela Wyższej Szkoły Humanistyczno – Społecznej SWPS w Warszawie. Podczas spotkania poruszony został temat wyboru szkoły, profilu kształcenia, kierunku studiów, które mają istotny wpływ na planowanie własnej kariery zawodowej.
1

Spotkanie dotyczyło wpływu podejmowanych przez młodzież decyzji na dalszą ścieżkę kariery edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie z ciekawością wysłuchali wykładu prelegenta, który omówił techniki radzenia sobie ze stresem oraz techniki zapamiętywania.
Na zakończenie zajęć uczniowie rozmawiali indywidualnie z zaproszonym gościem.
Zajęcia odbyły się w klasach I i II w ramach doradztwa zawodowego prowadzonego przez panią Małgorzatę Biłan oraz panią Renatę Czerniak – nauczyciela podstaw przedsiębiorczości.