Młodzież II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie z klas pierwszych w dniu 21.11.2017r. uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych, które odbyły się w Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu.
14

Multimedialna autorska prelekcja ilustrowana wspaniałymi materiałami wizualnymi pod tytułem: „Ziemia we Wszechświecie” będącą pierwszą częścią cyku prelekcji „Zrozumieć Wszechświat” wzbudziła duże zainteresowanie. Uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat budowy Ziemi, jej rozmiarów, ruch obrotowego i obiegowego oraz innych ciał Układu Słonecznego: planetoid, komet, meteorów, a także gwiazd i innych galaktyk. Opiekunami wyjazdu byli pani Agnieszka Jarosz i ks. Radosław Wójcik.