W dniu 17. XI. 2017 r. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i Dnia Mediacji odbyły się lekcje podstaw przedsiębiorczości z udziałem mediatora sądowego Sądu Okręgowego w Zamościu, pana Józefa Piątkowskiego. Hasłem przewodnim naszych zajęć było „Mam prawo do mediacji”.

01

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali jaka jest rola mediatora sądowego oraz kiedy mamy prawo do mediacji. Prelegent przedstawił krótkie porównanie mediacji i negocjacji, szczególną uwagę zwrócił na fakt, iż załatwiając sprawę sporną między stronami na zasadzie mediacji – każda z nich jest „wygrana”. Na zakończenie zajęć mieliśmy możliwość rozwiązania testu pod hasłem „Czy masz konfliktową osobowość?”. Po obliczeniu punktów każdy uczeń mógł zinterpretować swój wynik wg. trzech kategorii: a) konfliktowość poniżej normy, b) konfliktowość w normie, c) podwyższona konfliktowość.