15 listopada 2017 r. uczniowie naszego liceum z klas II A i II B realizujący podstawę programową z geografii w zakresie rozszerzonym wzięli udział w międzynarodowym GISDay.

Zadaniem GISDay jest szerzenie wiedzy związanej z systemami informacji geograficznej. Natomiast GIS to system, który wykorzystujemy wszędzie tam, gdzie występują dane związane z geolokalizacją, a takich miejsc jest niezliczona ilość. 

GIS Day UMCS 2017 obejmował szereg warsztatów, krótkich wykładów, quiz z zakresu znajomości wiedzy geograficznej oraz gier organizowanych przez studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Młodzież dowiedziała się, czym są i jakie mają zastosowanie systemy informacji geograficznej, np.:

- Zastosowanie 3D GIS w praktyce.
- Skaning laserowy.
- Wykorzystanie GIS w siłach zbrojnych.
- Numeracja adresowa kluczowym elementem infrastruktury danych przestrzennych w Polsce.
- Narzędzia GIS w planowaniu przestrzennym.
- Geocaching, Story maps "Sam stwórz swoją mapę”.

Wiktoria Suszek, Ada Ścibor, Marcin Kawęcki i Łukasz Czerniak za wyróżniającą się pracę otrzymali upominki i gratulacje, do których dołączają się opiekunowie wyjazdu pani Renata Czerniak i pan Andrzej Ziarko.