049 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich z dr inż. Patrykiem Jakubczakiem, wykładowcą Katedry Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.

Pan doktor przeprowadził bardzo ciekawy wykład w każdej z klas maturalnych dotyczący specyfiki studiów na kierunku inżynieria materiałowa oraz zapoznał naszych uczniów z kryteriami przyjęć na uczelnię. Opowiedział również o projektach, które są realizowane w ramach studiów, podkreślał na co zwrócić uwagę podczas wyboru kierunku studiów oraz przedstawił własną ścieżkę kariery na Politechnice Lubelskiej. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach doradztwa zawodowego przez p. Martę Kowalczyk i p. Małgorzatę Biłan. Dziękujemy za efektywnie spędzony czas razem i mamy nadzieję na dalszą współpracę z uczelnią!