27 października br. uczniowie „Norwida”  uczestniczyli w konferencji „Przedsiębiorczość i kreatywność drogą do sukcesu”. Konferencja odbyła się w ramach projektu „Kultura z Wami”,  we współpracy z panią Weroniką Kasprzak – doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery.

Zamysłem konferencji było zapoznanie młodzieży z możliwościami rozwoju na rynku pracy oraz kierunku dalszego kształcenia.

Prelekcję rozpoczął pan Mariusz Ostrowski – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, przedstawiając działalność Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz młodzieży.

Możliwości wsparcia młodzieży na rynku pracy przedstawił również Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie.

O znaczeniu wolontariatu w rozwoju edukacyjno – zawodowym opowiadała pani Weronika Pazyna z Centrum Charytatywnego Caritas w Krasnymstawie.

O tym, że sukces zaczyna się w nas powiedziała w swoim wykładzie p. Monika Semczuk – Sołek – psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Polskiej Federacji Psychoterapii.

Po prelekcji zaproszonych gości odbyła się debata młodzieży z przedstawicielami rożnych zawodów, którzy opowiadali o swojej ścieżce kariery oraz odpowiadali na pytania młodzieży.

Uczniowie mieli również możliwość spotkania się z przedstawicielami uczelni wyższych m. in. UMCS, KUL i WSEI i porozmawiać o ofercie uczelni oraz o kryteriach przyjęć.