Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego odbyła się 4 września 2017 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Na początku uroczystości Dyrektor Szkoły Pani Anna Antyga powitała zaproszonych gości: Poseł na Sejm RP Panią Teresę Hałas, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Grabczuka, Wicekuratora Kuratorium Oświaty w Lublinie Pana Ryszarda Golca, Księdza Dziekana Henryka Kapicę, Starostę Krasnostawskiego Pana Janusza Szpaka, Wicestarostę Krasnostawskiego Pana Henryka Czernieja, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Marka Nowosadzkiego, Przewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw Pana Janusza Rzepkę, Burmistrz Krasnegostawu Panią Hannę Mazurkiewicz, Naczelnika Wydziału Oświaty Pana Sławomira Kamińskiego, Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie Panią Annę Adamską, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie Pana Dariusza Pylaka, zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie Pana Janusza Pućwę, dyrektorów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, dyrektorów placówek kulturalno – oświatowych z terenu powiatu krasnostawskiego, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Urszulę Chwiejczak, poczty sztandarowe szkół powiatu krasnostawskiego, nauczycieli, rodziców i uczniów oraz przedstawicieli mediów.
25

Jako pierwszy głos zabrał Starosta Powiatu Krasnostawskiego Janusz Szpak, który w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie rozpoczęcia roku szkolnego jako ważnego wydarzenia dla nauczycieli, uczniów, rodziców, a także samorządowców. Wyraził przekonanie, że uczniowie klas pierwszych będą czuć się w szkole bezpiecznie. Starosta stwierdził, że Powiat Krasnostawski zapewni dobrą opiekę i kompetentne przekazywanie wiedzy w okresie wprowadzania zmian w szkolnictwie. Pan Janusz Szpak zwracał również uwagę na rolę ludzi dobrze wykształconych w rozwoju naszego powiatu, ale także całego kraju. Starosta, kończąc swoje wystąpienie, złożył nauczycielom i uczniom życzenia spokojnej pracy i realizacji zaplanowanych działań. W czasie uroczystości przemawiali także: Poseł Teresa Hałas, Wicekurator Ryszard Golec, Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, Burmistrz Hanna Mazurkiewicz i Ksiądz Dziekan Henryk Kapica.
W części wstępnej uczniowie prowadzący uroczystość przywoływali słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa do pójścia w głąb, otwarta na nowe wyzwania, wrażliwa na znaki czasu”. Cytowali również Cypriana Kamila Norwida doceniającego rolę kultury i sztuk pięknych w procesie zachowania tożsamości narodowej:

                            Lecz aby drogę mierzyć przyszłą,
                           Trzeba nam pomnieć, skąd się wyszło.

Prowadzący podkreślali znaczenie Małej Ojczyzny, o której tak pięknie pisali i piszą poeci związani z tą ziemią m. in.: Józef Czechowicz, Anna Kamieńska, Stanisław Bojarczuk, Edward Franciszek Cimek, Maria Gleń, Jan Henryk Cichosz… Piękno Krasnostawskiej Ziemi ukazują także malarze ze Stowarzyszenia Twórców Kultury „Paleta”, których obrazy można było podziwiać na wystawie „Portret z Małą Ojczyzną w tle”. Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego była także okazją do wysłuchania fragmentów „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, dramatu, który jest lekturą Narodowego Czytania w 2017 r. Zebrani na uroczystości w II LO wysłuchali także fragmentów listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy zachęcającego Polaków do czytania „Wesela”: „(…) warto po raz kolejny (…) tę piękną pozycję naszej literatury przeczytać. Przypomnieć sobie te (…) niezwykle ciekawe wersy dramatu, arcydramatu Stanisława Wyspiańskiego”. W części artystycznej uczniowie II Liceum zaprezentowali piosenki oraz wiersze poświęcone Małej Ojczyźnie napisane przez poetów Ziemi Lubelskiej i Krasnostawskiej. Wysłuchano m. in. fragmentów „Lubelszczyzny” Józefa Czechowicza, „Modlitwy wieczornej” Anny Kamieńskiej, „Mojej Lubelszczyzny” Marii Gleń, „Ziarna” Edwarda Franciszka Cimka, „Tu i tam” Stanisława Bojarczuka i „Wędrowania” Jana Henryka Cichosza.Wysłuchano także fragmentów utworów muzycznych Fryderyka Chopina oraz Henryka Wieniawskiego. Kolejny punkt uroczystości to Narodowe Czytanie. Prowadzący zaprosili Starostę Janusza Szpaka, Wicestarostę Henryka Czernieja oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Nowosadzkiego, którzy przeczytali fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Pan Janusz Szpak wcielił się w rolę Gospodarza, Pan Henryk Czerniej – w rolę Wernyhory, natomiast Pan Marek Nowosadzki odegrał rolę Pana Młodego
W dalszej części uroczystości Dyrektor Szkoły Anna Antyga podziękowała uczniom biorącym udział w części artystycznej: Ilonie Kalamon, Jagodzie Chojan, Katarzynie Wójcik, Katarzynie Kurek, Ricie Kulczyńskiej, Weronice Gumieniak, Magdalenie Janowskiej, Klaudii Chęć, Jakubowi Mazurkowi, Bartłomiejowi Magdziarzowi, Karolowi Sawczukowi, Kacprowi Fideckiemu i Pawłowi Piątkowskiemu. Słowa podziękowania skierowała także do nauczycieli, którzy przygotowali uroczystość – Pani Ewy Magdziarz Pani Joanny Szufnary. Podziękowała również Prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury „Paleta” Pani Bronisławie Żuk za udostępnienie obrazów a także Pani Krystynie Mojskiej za pomoc w przygotowaniu wystawy. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor jeszcze raz życzyła wszystkim sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, zaś dyrektorom szkół i nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy. Pani Anna Antyga, przekazując życzenia uczniom, odwołała się do wypowiedzi Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej, która zachęcała do korzystania ze wszystkich szans, jakie daje szkoła, aby stawać się jeszcze lepszymi i mądrzejszymi ludźmi.
Opracowała: Ewa Magdziarz
Zdjęcia: Piotr Zieliński