07W dniu 9 marca 2018 r. młodzież z klasy II B wraz z opiekunem panią Renatą Czerniak wzięła udział w seminarium pt. "Lubelskie ślady Centralnego Okręgu Przemysłowego".

Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie, współorganizatorami byli Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie i Galeria Po 111 Schodach. Po powitaniu uczestników spotkania przez panią Małgorzatę Antoniak – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, odbył się wykład Poczet polskich ekonomistów Eugeniusz Kwiatkowski – wygłoszony przez panią dr Ilonę Skibińską – Fabrowską. Prelegentka przybliżyła życiorys Eugeniusza Kwiatkowskiego i historię powstania oraz działalności Centralnego Okręgu Przemysłowego w Polsce. Następnie pan Artur Borzęcki, regionalista i historyk, starszy kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie przedstawił rys historyczny "śladów" COP-u w naszym mieście i okolicach. Młodzież zapoznała się z wizerunkami monety Odkryj Polskę – Centralny Okręg Przemysłowy oraz z piękną wystawą okolicznościową o tej tematyce.