W dniu 23 czerwca 2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
18

Pani Dyrektor Anna Antyga powitała zebranych gości: Wicestarostę Krasnostawskiego – pana Henryka Czernieja, ks. Romana Skowrona – Proboszcza Parafii pw.Trójcy Przenajświętszej, Przewodniczącą Rady Rodziców II LO – panią Urszulę Chwiejczak, nauczycieli, rodziców, wszystkich pracowników oraz uczniów.
W swoim wystąpieniu pani Dyrektor podsumowała miniony rok. Przedstawiła wyniki nauczania, frekwencję poszczególnych klas oraz wyróżniła najlepszych uczniów. Podziękowała za wspieranie działań szkoły przez organ prowadzący oraz rodziców.
Następnie głos zabrał Wicestarosta Henryk Czerniej. Podziękował nauczycielom gratulując wielu sukcesów oraz osiągnięć edukacyjnych w mijającym roku. Podkreślił duży wkład szkoły w promowanie miasta Krasnegostawu przez:
- organizację XII Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego, który cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów z całej Polski
- działalność MDKF (zajęcia z edukacji filmowej, filmową grę miejską) i realizację między innymi projektu Kręćmy Film
- otrzymanie certyfikatu „Szkoła innowacji 2017”
- pierwsze miejsca w konkursach (XV Powiatowym Konkursie Filmowym, XII Powiatowym Konkursie Historycznym, Powiatowym Konkursie Poezji ks. Twardowskiego, Konkursie Historycznym organizowanym przez KUL).
Życzył, aby czas wakacji, był czasem wypoczynku i nabierania sił do pracy i nauki w kolejnym roku szkolnym.
Przewodnicząca Rady Rodziców II LO – pani Urszula Chwiejczak gratulowała osiągniętych wyników, zdobytej wiedzy i umiejętności. Życzyła udanego i bezpiecznego wypoczynku.
W dalszej części uroczystości pani Dyrektor i pan Wicestarosta wręczyli świadectwa z wyróżnieniem. Otrzymały je następujące osoby:
1.      Monika Cegłowska kl. 2c – średnia ocen 5,00
2.      Dominika Woźniak kl. 2a – średnia ocen 4,89
3.      Ilona Kalamon kl.2a – średnia ocen 4,88
4.      Paulina Pawelec kl. 2c – średnia ocen 4,80
5.      Kacper Bednaruk kl. 1a – średnia ocen 4,79
6.      Karolina Gaweł kl. 1b – średnia ocen 4,75
Następnie pani Dyrektor i wychowawcy klas wręczyli nagrody uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce, aktywnie pracowali na rzecz społeczności szkolnej i reprezentowali szkołę w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych.
Pani Ewa Magdziarz wręczyła nagrody uczniom zaangażowanym w pracę Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon”.
Listy gratulacyjne rodzicom uczniów wyróżniających się w nauce wręczyła pani Wicedyrektor Aneta Karczmarek i Przewodnicząca Rady Rodziców II LO – pani Urszula Chwiejczak.
Prowadzący uroczystość Edyta Pastuszak i Kacper Fidecki zaprosili wszystkich do obejrzenia części artystycznej w formie żartobliwych scenek z życia ucznia oraz piosenek w wykonaniu Katarzyny Wójcik z klasy Ib.
Na zakończenie pani Dyrektor życzyła wszystkim udanego odpoczynku. Podziękowała pani Agnieszce Kontek i pani Ewie Łubińskiej oraz młodzieży z klasy Ia za organizację uroczystości.