Warsztaty dla nauczycieli z powiatu biłgorajskiego „Edukacja filmowa w praktyce szkolnej” odbyły się 28 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.  Ewa Magdziarz – lider Filmoteki Szkolnej i opiekun MDKF „Iluzjon” działającego przy II LO w Krasnymstawie i KDK - na zaproszenie p. Celiny Wojtak – doradcy metodycznego z przedmiotu język polski z ZSBiO w Biłgoraju - spotkała się z nauczycielami, aby zaprezentować różnorodne metody wykorzystania filmu w szkole.
06

Na początku zajęć nauczyciele mówili o swoich zainteresowaniach i działaniach filmowych. Następnie p. Ewa Magdziarz zaprezentowała program Filmoteka Szkolna i przedstawiła aktualne propozycje adresowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, m. in. broszurę „Olimpiada Wiedzy o Filmie i Mediach Społecznych”. Liderka przedstawiła ciekawe sposoby wykorzystania filmu na lekcjach wychowawczych, prezentując np. materiały z kursu internetowego Filmoteki Szkolnej. Zaprezentowała także działania z zakresu edukacji filmowej ze szczególnym uwzględnieniem Filmoteki Szkolnej i projekty zrealizowane w II LO przez lokalnego lidera w r. szk. 2016/2017 (m. in. Filmowa Gra Miejska, nocny maraton filmowy, warsztaty i XV Powiatowy Konkurs Filmowy, 7. letni projekt „Kręćmy film!”) oraz przedsięwzięcia filmowe planowane w r. szk. 2017/2018 (np. warsztaty aktorskie i spotkania z Wędrującym Filmoznawcą Filmoteki Szkolnej). Ewa Magdziarz przedstawiła również informacje o programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, cykle filmowe dla gimnazjalistów i uczniów 7 klasy szkoły podstawowej: „młodzi w obiektywie”, „między kulturami” i „świat współczesny” oraz przykładowe materiały dydaktyczne (prezentacja, scenariusz lekcji, analiza psychologiczna). Nauczyciele na warsztatach dyskutowali o znaczeniu edukacji filmowej w praktyce szkolnej oraz w promocji szkoły. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne przekazane przez lidera Filmoteki Szkolnej Ewę Magdziarz i doradcę metodycznego Celinę Wojtak. 

Zdjęcia: Dorota Szymanek
nauczyciel bibliotekarz w ZSBiO w Biłgoraju
Tekst: Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lokalny lider Filmoteki Szkolnej
koordynator NHEF