INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO
W NOWEJ FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018