W dniu 9 lipca 2018 r. o godzinie 12.00 zostaną opublikowane listy osób przyjętych do klas I w roku szkolnym 2018/2019. Odbędzie się również spotkanie z Dyrektorem szkoły i wychowawcami klas. Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców.

Lp. Czynność Data
1.     Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 4.07.2018 – godz. 10.00
2.    Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 4.07.2018 – 6.07.2018 
(do godz. 14.00)
3. Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc (zebranie z Dyrektorem szkoły i wychowawcami klas, deklaracja wyboru drugiego języka obcego oraz przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym) 9.07.2018
– godz. 12.00